HOME > About FMU > Senior Administrative Personnel

About Fukushima Medical University FMU

Senior Administrative Personnel(as of April 1, 2018)

Corporate Organzation
President TAKENOSHITA Seiichi
Vice President TANIGAWA Koichi
University Organzation
President TAKENOSHITA Seiichi
Vice President OHTO Hitoshi
YASUMURA Seiji
YAGINUMA Hiroyuki
SAITO Kiyoshi
KONNO Shinichi
SUZUTANI Tatsuo
YAMASHITA Syun-ichi
KAMIYA Kenji
FUKUHARA Syun-ichi
YOSHIMURA Yasunori
Dean School of Medicine TAKEISHI Yasuchika
School of Nursing OTA Misao
Graduate School
of Medicine
KOBAYASHI Kazuto
Graduate School
of Nursing
SAKAMOTO Yuko
 
Hospital President SAITO Kiyoshi

 

Page TOP